Libertad de idioma

... Todos sabemos das vantaxes que o coñecemento de dúas ou máis linguas supón, mais tamén sabemos das vantaxes de sermos libres para elixir e decidir por nos mesmos. O é que a Administración vainos dicir como temos que vivir neste e noutros temas da nosa vida? Para algúns parece que sí.
Eu digo sí ao galego, digo sí ao castelán e digo SÍ á liberdade para elixir, por iso voume manifestar o día oito.
En Faro de Vigo